FORMAT – architektoniczna perełka biznesowej części Gdańska