Bałtyk przenosi produkcję. Torus kupuje grunt po fabryce