WKRĘCENI W TRIATHLON - rozmowa Pawła Durkiewicza z Bartoszem Banachem i Pawłem Miziarskim